Türkiye'deki Mustela Vakfı Ebelik Araştırma Ödülü’ nün kazananlarını keşfedin.

Kazananları şunlara göre filtreleyin:
Rümeysa TAŞKIN
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Mobil Ebe Uygulaması: Prenatal Dönemde Sunulan Mobil Ebelik Bakımının Gebelerin Stres, Doğum Korkusu, Doğuma Hazıroluşluk ve Bakım Memnuniyetine Etkisi
Maksude YILDIRIM
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Adolesan Annelere Laktasyon Simülasyon Modeli İle Verilen Emzirme Eğitiminin Annenin Emzirme Öz Yeterliliği, Anne Bebek Bağlanması ve Bebeğin Antropometrik Ölçümlerine Etkisi
Betül MAMMADOV
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Ailelerin ve Sağlık Çalışanlarının Umbilikal Kord Klempine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi ve Yeni Tasarlanan Klempin Etkinliğinin Belirlenmesi
Nagihan SABAZ
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
İlk Oral Beslenmede Preterm Bebeği Emzirmenin Fizyolojik Belirtiler, Test Tartısı ve Beslenme Performansına Etkisi
Aslı YILMAZ
Ebelik Araştırma Ödülü
2022
Parmakla Besleme Yönetminin Term Yenidoğanlar Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
Ebelik Araştırma Ödülü
2022
Preterm Yenidoğan Annelerine Verilen QR Kod Destekli Bebek Bakımı Eğitiminin Kaygı ve Özyeterliğe Etkisi
Fatma BOZDAĞ
Ebelik Araştırma Ödülü
2022
Emzirme Destek Sisteminin Preterm Bebeklerin Oral Beslenme Becerilerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Öznur TİRYAKİ
Ebelik Araştırma Ödülü
2021
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan bebeklerin cilt bütünlüğünün korunmasında Hindistan Cevizi ve Ayçiçek Yağı uygulamasının karşılaştırılması
Dilek MENEKŞE
Ebelik Araştırma Ödülü
2021
Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelere uygulanan sanal ziyaretin annelerin bağlanmasına ve memnuniyetine etkisi
Nursan ÇINAR
Ebelik Araştırma Ödülü
2021
Tandem Emzirme Yapan Annelerin Süt Kompozisyonlarının Tek Bebek Emziren Annelerin Süt Kompozisyonları İle Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Halil i̇brahim TAŞDEMIR
Ebelik Araştırma Ödülü
2020
Geç Preterm Yenidoğanlarda Ertelenmiş İlk Banyonun Cilt Bariyeri Fonksiyonu, Vücut Sıcaklığı ve Konfora Etkisi
Azize SÜNBÜL
Ebelik Araştırma Ödülü
2020
Mor Çizgi ile Akıllı Doğum Takibi