Adolesan Annelere Laktasyon Simülasyon Modeli İle Verilen Emzirme Eğitiminin Annenin Emzirme Öz Yeterliliği, Anne Bebek Bağlanması ve Bebeğin Antropometrik Ölçümlerine Etkisi

1.lik ödülü

Bu araştırmanın, adolesan annelere LSM ile verilen emzirme eğitiminin, annenin emzirme öz yeterliliği, anne bebek bağlanması ve bebeğin antropometrik ölçümlerine (boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve baş çevresi) etkisini değerlendirmek amacı ile randomize kontrollü bir çalışma olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje ekibinde Prof. Dr. Duygu GÖZEN, Dr. Öğr. Üyesi Fatma BOZDAĞ, Arş. Gör. Dr. Maksude YILDIRIM, Uzm. Dr. Halil DOLAP yer almaktadır.