Sunum

Görsel
Main posée sur le ventre d'une femme enceinte

Türk ebelerin de diğer Avrupa ülkelerindeki ve Anglo-Sakson ülkelerindeki ebeler gibi özerkliklerini kazanmak için araştırma konusunda beceri kazanmak ve bunları geliştirmeleri gerekir. 

Amaçları, profesyonel uygulamalarını değerlendirmek ve klinik uygulama için tavsiyelerde bulunmak, ebelik alanına özgü bilgiler geliştirmek ve tıbbi araştırmaya katkıda bulunmaktır.

Mustela Türkiye Vakfı Ebelik Araştırma Ödülü, 2019 yılından bu yana perinatal sağlığı iyileştirmeye yönelik ebelik araştırma projelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemektedir.  

Ebelik Araştırma Ödülü Fransa, Belçika ve İspanya'da mevcuttur.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Ebelik Araştırma Ödülü için proje daveti, Nisan ve Aralık ayları arasında yıllık olarak yapılır. Bu süre zarfında, çevrimiçi başvuru dosyasına erişmeniz mümkündür.

Her yıl toplam 100.000 TL tutarında 3 adet Ebelik Araştırma Ödülü verilmektedir:

 • Birincilik ödülü: 50.000 TL
 • İkincilik ödülü: 30.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 20.000 TL

Sadece Türkiye'de gerçekleştirilen projeler Mustela Türkiye Vakfı tarafından verilen Ebelik Araştırma Ödülüları kapsamındadır.

Ebelik Araştırma Ödülü, yalnızca ebeler tarafından başlatılan ve ebelik konulu araştırma projeleri içindir.

Ebelik Araştırma Ödülü için çevrimiçi başvuru dosyası 3 adımdan oluşur:

 1. Adım İletişim Bilgileri
 2. Adım Araştırma Projesi (Projenin adı ve talep edilen bütçe)
 3. Adım Belgelerin yüklenmesi:
 1. Başvuru mektubu
 2. Özgeçmiş: isimleri ve tarihleri ile birlikte alınmış veya alınmakta olan diplomalar/yapılan stajlar ve yerine getirilen görevler (en fazla 2 sayfa) 
 3. Metodoloji (en fazla 3 sayfa). Metodolojinin sunumu mutlaka aşağıdakileri içermelidir: 
 • Katılımcılar – Araştırma konusu (adet, yaş, muhtemel gruplar ve katılma ve ayrılma şartları
 • Veri toplama yöntemleri (aşamalar, yer, zaman)
 • Araçlar (anketler, mülakatlar veya kaynak yazılımlar gibi kullanılan araçların tanımı)
 • Ölçümler (araçlarla elde edilmiş)
 • İstatiksel analizler (Öngörülen veri analizlerinin tanımı)
 • Etik (araştırmanın etik kurul görüşüne konu olup olmadığını ve gerekli değilse nedenini belirtin)

4 Projenin detaylı sunumu (en fazla 7 sayfa).  Proje sunumu mutlaka aşağıdakileri içermelidir.

 • Sorunlar (en fazla 10 satır)
 • Hedefler veya öneriler
 • Takvim
 • Beklenen sonuçlar
 • Detaylı genel bütçe

5. Kaynakça (en fazla 30 referans)
6. Proje yöneticisi / Danışmanı tarafından imzalanmış mektup

Ebelik Araştırma Ödülünu veren Bilim Kurulu, farklı faaliyet sektörlerinde çalışan ebeleri içerir.  Komite, yılda bir defa bir araya gelerek başvuruların seçimi için yılda bir kez toplanır ve Ödülleri Vermek için kazananlarla buluşur.

Ebelik Araştırma Ödülü için başvuruların analizi ve seçimi Aralık ayında gerçekleşir, bir sonraki yılın Nisan ayında bir Ödül Töreni düzenlenir.

Ebelik Araştırma Ödülü iki yıl üst üste aynı kişiye verilemez.

BİLİMSEL KOMİTE

Doç. Dr. Filiz ASLANTEKIN ÖZÇOBAN
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ödül kazananlar

Rümeysa TAŞKIN
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Mobil Ebe Uygulaması: Prenatal Dönemde Sunulan Mobil Ebelik Bakımının Gebelerin Stres, Doğum Korkusu, Doğuma Hazıroluşluk ve Bakım Memnuniyetine Etkisi
Maksude YILDIRIM
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Adolesan Annelere Laktasyon Simülasyon Modeli İle Verilen Emzirme Eğitiminin Annenin Emzirme Öz Yeterliliği, Anne Bebek Bağlanması ve Bebeğin Antropometrik Ölçümlerine Etkisi
Betül MAMMADOV
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
Ailelerin ve Sağlık Çalışanlarının Umbilikal Kord Klempine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi ve Yeni Tasarlanan Klempin Etkinliğinin Belirlenmesi
Nagihan SABAZ
Ebelik Araştırma Ödülü
2023
İlk Oral Beslenmede Preterm Bebeği Emzirmenin Fizyolojik Belirtiler, Test Tartısı ve Beslenme Performansına Etkisi
Fatma BOZDAĞ
Ebelik Araştırma Ödülü
2022
Emzirme Destek Sisteminin Preterm Bebeklerin Oral Beslenme Becerilerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA
Ebelik Araştırma Ödülü
2022
Preterm Yenidoğan Annelerine Verilen QR Kod Destekli Bebek Bakımı Eğitiminin Kaygı ve Özyeterliğe Etkisi
Ebelik Araştırma Ödülü
Perinatal sağlığı iyileştirmek için bir ebe tarafından başlatılan bir araştırma projesini finanse eden burs
Bağış
₺100.000,00
Çevre
Türkiye
Tarihler
1 Nisan 2024 'den 31 Aralık 2024 'e