ekolojik tasarım nedir ?

Genel olarak, "ekolojik tasarım, çevreye daha saygılı bir dizi ürün (mal veya hizmet) tasarlamak anlamına gelir" (kaynak: ADEME – Ekolojik Geçiş Ajansı).

İnternet sitemiz bu ilkeleri izlemektedir.

Görsel
Bras d'enfant entourant un tronc d'arbre
Görsel
Petite fille avec une pancarte Planète terre

Neden İnternet SİTEMİZİ ekolojik tasarım olarak öngördük?

Aynı şey karbon ayak izi için de geçerli. 2021'de dijital faaliyetler, dünyadaki sera gazı emisyonlarının %4'ünü temsil ediyor. Bu, hava taşımacılığından 1,5 kat daha fazladır(kaynak: Shift Project araştırması). Çevresel etkisini hesaba katmazsak, bu şekilde büyümeye devam ederse 2030 yılına kadar dünyanın önde gelen elektrik tüketicisi olma ihtimali vardır. (kaynak: Avrupa Komisyonu).

Bu bağlamda web sitemiz için eko-tasarım yaklaşımı benimsemeye karar verdik.

Web sitemiz çevresel etkisini nasıl sınırlamaktadır?

Sitemizin sayfalarına girildiğinde oluşan enerji tüketimini optimize etmeyi mümkün kılan kilit noktalara müdahale ettik. Bu hem teknik olarak hem de içerik olarak seçimleri ve titiz bir çalışmayı gerektirdi. Kısa ve öz metinlerle siteyi anlaşılır hale getirmek, ağır resimleri indirmekten kaynaklanan aşırı yüklenmeyi azaltmak... Her adımda büyük bir dikkat sarf etmek gerekti.

Karbon salınımı tüm şeffaflık içinde açıklanmaktadır

Sitemizin ekolojik tasarım açısından etkinliğini göstermek için, her sayfanın altında bulacağınız bir karbon eşdeğeri hesaplayıcı entegre ettik.

Sitemizin çevre üzerindeki etkisi konusunda tamamen şeffaf olmak için Website Carbon çözümünü tercih ettik. Gerçekten de bu çözüm, her bir sayfaya bakıldığında oluşturulan gCO2 eşdeğeri cinsinden salınım miktarını kesin olarak değerlendirmektedir.

Görsel
Petite fille avec une tablette