Om te beginnen: wat is eco-design?

In het algemeen betekent "eco-design, het ontwerpen van een milieuvriendelijker productenaanbod (goederen of diensten)" (bron: ADEME – Agence de la transition écologique).

Onze website volgt deze principes. 

Image
Bras d'enfant entourant un tronc d'arbre
Image
Petite fille avec une pancarte Planète terre

Waarom hebben we onze website ecologisch ontworpen?

In 2021 waren de digitale kanalen verantwoordelijk voor 4% van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Dit is 1,5 keer groter dan het luchtvervoer (bron: Studie The Shift Project). Als we geen rekening houden met de impact op het milieu, zou de toename van digitalisering wereldwijd ertoe kunnen leiden dat de digitale component de grootste verbruiker van elektriciteit wordt tegen 2030. (bron: Europese Commissie).

In deze context, hebben we gekozen voor een ecologisch ontwerp van onze website.

Hoe beperkt onze website zijn impact op het milieu?

We hebben gehandeld op belangrijke punten, waardoor we het energieverbruik dat wordt gegenereerd door het raadplegen van de pagina's van onze website konden optimaliseren.

Dit houdt in dat we keuzes maken en nauwgezet werken, zowel technisch als inhoudelijk. Beknopte teksten ontwerpen die duidelijk en volledig zijn, een website creëren die prettig is om te raadplegen zonder hem te overladen met zware afbeeldingen om te downloaden... elke stap heeft veel aandacht gekregen.

Een CO2-voetafdruk gemeten in volledige transparantie

Om de efficiëntie van onze website op het gebied van eco-design aan te tonen, hebben we een koolstofequivalentcalculator geïntegreerd die u onderaan elke pagina vindt.

We hebben gekozen voor de Website Carbon-oplossing om perfect transparant te zijn over de impact van onze website op het milieu.  Deze oplossing evalueert namelijk nauwkeurig de hoeveelheid in gCO2-equivalent, gegenereerd door de raadpleging van elk van de pagina's.

Image
Petite fille avec une tablette