Hebt u vragen ? Schrijf ons !

Adres
Onderwerp
Image CAPTCHA
Voer de in de afbeelding getoonde tekens in.
De Stichting Mustela doet er alles aan om uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij informeren u dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, elektronisch zullen worden verwerkt. Ze zullen vertrouwelijk worden behandeld. Overeenkomstig de Europese Verordening Gegevensbescherming n° 2016/679 delen wij u ook mee dat u over een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens beschikt, alsook over een recht op overdraagbaarheid ervan. Dien hiervoor uw aanvraag in via bovenstaand formulier.