Het aanmoedigen van onderzoek of projecten inzake de ontwikkeling van het kind en ouderschap, overal ter wereld: dat is de missie van de Stichting Mustela sinds haar oprichting ... ouder dan veertig jaar geleden!

EEN WOORD VAN DE VOORZITTER

Image
Jean-Paul Berthomé, président de la Fondation Mustela

Via de Stichting Mustela, een instelling met een maatschappelijke missie ouder dan 40 jaar geleden door mijn vader werd opgericht, zetten we ons dag in dag uit in om onderzoek en acties op het terrein te ondersteunen voor de ontwikkeling van kinderen.

De Stichting Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, ondersteunt dit onderzoek door universitaire beurzen toe te kennen aan studenten of gevestigde onderzoekers. Sinds onze oprichting in 1982 hebben we zo meer dan 240 projecten gefinancierd op het gebied van psychologie, sociologie, psychiatrie, pediatrie, geschiedenis en, sinds 2012, verloskunde.  Sinds enkele jaren wordt onze Beurs voor onderzoek in verloskunde ook aangeboden in België, Spanje en Turkije.

De Stichting Mustela zet zich ook in voor preventie en voorlichting over de gezondheid van kinderen. Hiervoor versterken we het publieke bewustzijn rond problematiek met betrekking tot kinderen en kwetsbaarheden van moeders en kinderen. Zo vertelt onze podcast "Accouche" sinds 2019 over de intimiteit van de geboorte, rond een gesprek tussen een laureaat-verloskundige van de Onderzoeksbeurs in verloskunde en een andere perinataal expert.

Tot slot ondersteunt de Stichting Mustela projecten op het terrein. Afhankelijk van de projecten die bij ons worden ingediend, bieden we ad hoc steun aan verenigingen voor kinderwelzijn of om te reageren op een sanitaire noodsituaties.

Jean-Paul Berthomé

Voorzitter van de Stichting Mustela

ONZE 3 ACTIEGEBIEDEN

Bij de Stichting Mustela staan we meer dan 40 jaar aan de zijde van de gezondheidswerkers, ten gunste van kinderen. We zijn er trots op dat we vanaf het begin aangesloten zijn bij de Fondation de France, die garant staat voor de integriteit van onze acties. We zetten ons dag in dag uit in om concrete hulp te bieden, via 3 belangrijke interventiegebieden:

#

Onderzoek ondersteunen

Elk jaar kent de Stichting Mustela 2 of 3 Beurzen voor onderzoek over kinderen doctorale of post-doctorale onderzoekers in de psychologie, pediatrie, kinderpsychiatrie, sociologie…

De Stichting Mustela kent eveneens een Prijs Actie Onderzoek toe om een innovatief project te ondersteunen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.

Sinds 2012 kent de Stichting Mustela een Beurs voor onderzoek in verloskunde toe aan verloskundigen om projecten te financieren die de perinatale gezondheid verbeteren, in 4 Europese landen (Frankrijk, België, Spanje en Turkije). 

Tot op heden heeft de Stichting Mustela al meer dan 240 jonge of gevestigde onderzoekers ondersteund.

Image
Bébé qui attrape la main d'un adulte
Image
Petite fille qui pleur porté par son papa
#

Informeren om te sensibiliseren

De Stichting Mustela concentreert haar preventiewerking rond informatie- en bewustmakingsinstrumenten voor gezondheidswerkers en het grote publiek. Concreet bieden we aan:

  • video-interviews met onze laureaten, die spreken over de grote uitdagingen op het vlak van volksgezondheid, bijvoorbeeld het opsporen van kindermishandeling, of het belang van vrouwen te laten kiezen hoe ze willen bevallen.  
  • een podcast getiteld "Accouche", waarin elke aflevering een dialoog is tussen twee perinatale experts, waaronder ten minste één verloskundige en één laureaat van de stichting. Het doel is om de kennis en praktijken over verschillende onderwerpen te bevorderen, zowel voor professionals als voor toekomstige en jonge ouders (bijvoorbeeld: de posities van de moeder tijdens de bevalling, thuisbevalling, pijnbestrijding, zwangerschap en de omgeving…) In 2023 werd de podcast meer dan 100.000 keer beluisterd.
#

Actie op het terrein

In Frankrijk, via een jaarlijkse dotatie van € 20.000 geeft de Stichting Mustela een stimulans voor meer aandacht in de samenleving voor kinderen in kwetsbare situaties en hun families, om de ongelijkheid te bestrijden die kinderen uit kansarme milieus reeds op jonge leeftijd kan treffen. Zo ondersteunen we niet enkel projectleiders uit de medische wereld maar ook van diverse organisaties in brede zin. 

Ook ondersteunen we noodhulpprojecten op ad hoc basis, afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, rond de wereld. 

Ten slotte ondersteunt de Stichting Mustela ook internationaal onderzoek en zet ze partnerschappen op met verenigingen of organisaties die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en ouderschap.

Image
2 enfants tapant dans les mains d'un adulte

 

Het Blotevoetenpad: een reuzenstap voor de 40e verjaardag van de Stichting Mustela

Ontdek de Villa Rozerood Belevingstuin in België, die in 2022 een van de winnaars was van de 40e verjaardag van de Stichting Mustela: een bijzondere tuin voor ernstig zieke kinderen en hun families.

 

ONZE BELANGRIJKSTE CIJFERS

42

jaar activiteiten

240

laureaten sinds 1982

9

Prijzen en Onderzoeksbeurzen in Frankrijk, België, Spanje en Turkije (Onderzoek over het kind, Kwetsbaarheden, Actie Onderzoek, Verloskunde, Sociale Pediatrie)

7

Wetenschappelijke Comité’s in Frankrijk, België, Spanje en Turkije: Onderzoek over het kind, Verloskunde (x4), Actie op het terrein (x2)

HOOGTEPUNTEN VAN DE STICHTING

Image
Paul Berthomé, fondateur de la Fondation Mustela
1982

Oprichting van de Stichting Mustela door Laboratoires Expanscience om "het onderzoek aan te moedigen inzake de ontwikkeling van het kind en zijn relaties met zijn omgeving".
Toekenning van de eerste universitaire doctoraats- of postdoctoraatsbeurzen.

Image
Bébé qui joue avec des petits seaux de couleur
1986

Eerste informatiekanaal over de gezondheid van het jonge kind.

Image
Pédiatre face à une petite fille
2006

Oprichting van de Prijs Sociale Pediatrie, in partnerschap met de Société Française de Pédiatrie, om een project te ondersteunen ter bevordering van de "goede behandeling" van het kind en zijn familie. In 2021 wordt dit vervangen door onze Actie op het terrein, om kwetsbare kinderen en hun families te steunen en zo de sociale ongelijkheid, die door de gezondheidscrisis nog was verergerd, te verminderen.  
 
Eerste steunactie aan een organisatie in het buitenland die zich inzet voor de band tussen moeder en kind.

Image
Enfants tirant sur une corde
2007

Instelling van de Action Research Prize in Frankrijk, bedoeld om innovatieve acties te financieren die worden uitgevoerd door praktijkmensen en/of onderzoekers op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Image
Sage-femme posant ses mains sur le ventre d'une femme enceinte
2012

Oprichting van de Beurs voor onderzoek in verloskunde in Frankrijk, in partnerschap met de CNSF (Collège National des Sages-femmes de France) die in 2014 ook wordt aangeboden in België, in 2017 in Spanje en in 2019 in Turkije.

Image
Podcast "Accouche"
2019

Uitzending van de eerste podcast van de Stichting Mustela: "Accouche", die vertelt over de intimiteit van de geboorte, bedoeld voor perinatale gezondheidswerkers en het grote publiek. 10 afleveringen staan nu online.

Image
Pédiatre face à une petite fille
2020

Oprichting van de Prijs Sociale Pediatrie in België.

Image
40 ans d'engagement pour l'enfance
2022

De Stichting Mustela viert haar 40 jaar inzet voor het kind.

BESTUUR

Image
Enfant avec un bonnet tenu par les épaules par un adulte

Een stichting onder auspiciën van de Fondation de France

De Stichting Mustela staat onder het voorzitterschap van Jean-Paul Berthomé, tevens bestuursvoorzitter van Laboratoires Expanscience.

De stichting wordt geleid door een team dat gevormd wordt door Emmanuelle Dumas, Directeur Communicatie en Sponsoring, Agathe Metel, Hoofd Communicatie- en Sponsoringprojecten, Virginie Wallon, Hoofd Digitaal en Sociale Media en Nadine Potin, Assistent van de directie.

Chantal Larcade, die kan bogen op 30 jaar ervaring als algemeen afgevaardigde van de Stichting Mustela, is sinds 2022 lid van het Uitvoerend Comité van de stichting. 

Door professionals die werkzaam zijn in openbare en particuliere ziekenhuizen of in een privépraktijk samen te brengen, vormen de twee commissies van deskundigen - Onderzoek en Verloskunde - een essentieel onderdeel van de werking van de Stichting Mustela, van de keuze van werkthema's en de ondersteunde projecten tot de beleidslijnen.

De wetenschappelijke comités zijn samengesteld uit kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen, psycho-analisten, kinderverzorgsters, verloskundigen en soms vertegenwoordigers van sociale wetenschappen.

Image
Couple embrassant son bébé