Presentatie

Image
Une femme pédiatre face à une jeune fille

De Prijs sociale pediatrie van de Stichting Mustela wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde (BVK), de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en de Groupement Belge des Pédiatres de langue Française (GBPF) en steunt projecten die bijdragen tot het welzijn van het kind en zijn gezin.

De Prijs Sociale Pediatrie wil projecten ondersteunen die geïnitieerd worden door een Belgisch pediatrisch team ten voordele van het kind, gezond of met een beperking, vanaf de geboorte tot 12 jaar en dit in zijn familiale of institutionele omgeving. (kinderdagverblijven, educatieve centra).

GOED OM WETEN

De oproep tot kandidaatstelling voor de Prijs Sociale Pediatrie heeft om de twee jaar plaats, van februari tot eind augustus. Tijdens deze periode hebt u toegang tot het online kandidaturendossier.

De Prijs Sociale Pediatrie is bedoeld om steun te bieden aan één of maximum twee Belgische projecten. Het totaalbedrag voor één of twee projecten bedraagt  € 8.000. In geval van 2 projecten, ieder € 4.000.

De toekenning van de prijs moet het bekroonde project realiseerbaar maken. Er mogen geen andere zakelijke financiële partners zijn. Het bedrag wordt in twee delen toegekend: de helft bij de selectie van het project, het resterende saldo bij de presentatie van het project op het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging Voor Kindergeneeskunde van 2024 in Brussel (plaats later mede te delen). Een lid van het wetenschappelijk comité zal de vorderingen van het project tussen de selectie- en de presentatiefase beoordelen.

Alleen in België uitgevoerde projecten vallen binnen de perimeter van de Prijs Sociale Pediatrie die door de Stichting Mustela België wordt toegekend 

De Prijs Sociale Pediatrie beloont een project op het terrein, geleid door een arts:

  • Kinderarts,
  • Arts van Kind en Gezin
  • Arts van een kinderdagverblijf,
  • Schoolarts,

Een project kan ingediend worden door een arts, op individuele basis of als lid van een multidisciplinair team.

Het invullen van het online kandidatuurdossier voor de Prijs Sociale Pediatrie verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Stap 2: Onderzoeksproject (titel van het project en gevraagd budget)

Stap 3: Downloaden van de bewijsstukken:

1. Brief met uw kandidatuur

2. Curriculum vitae: wijze en plaats van uitoefening (maximum 2 pagina’s)

3. Gedetailleerd overzicht van het project (maximum 3 pagina’s). De presentatie moet absoluut de volgende punten bevatten:

  • Doelstellingen (waarom dit project, geschatte impact, betrokken publiek, evaluatie van de actie, ...)
  • Uitvoering (methode, planning, eventuele partnerschappen, …) 
  • Middelen (porjectteam, materiële middelen, …)
  • Geraamde budget

4. Bibliografie (maximum 30 referenties)

Het wetenschappelijk comité dat de prijs toekent, bestaat uit kinderartsen, dermatologen, vroedvrouwen en verpleegsters. Het komt twee keer per jaar bijeen voor de selectie van de kandidatuurdossiers en maakt kennis met de winnaars bij de prijsuitreiking.

De analyse en de selectie van de kandidatuurdossiers voor de Prijs Sociale Pediatrie vinden plaats in oktober voor een prijsuitreiking tijdens het jaarlijkse congres van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde in maart 2023, waar de winnaar het winnende project zal voorstellen.

Het aantal deelnamen aan de Prijs Sociale Pediatrie is niet beperkt. Een laureaat mag zich in de volgende jaren opnieuw kandidaat stellen voor de prijs.

Het wetenschappelijk comité

Sofie DE SCHEPPER
Dermatoloog Kliniekhoofd
Marlène REYNS
Vroedvrouw en Voorzitster Vlaamse

Laureaten

Sophie RYCKX
Prijs Sociale Pediatrie
2021
Multiculturele video-educatie over diabetes mellitus bij patiënten die anderstalig zijn en/of analfabeet
Prijs Sociale Pediatrie
Prijs ter ondersteuning van projecten die bijdragen tot het welzijn van het kind en zijn gezin
Dotatie
€ 8.000,00
Perimeter
België
Datum
Van 12 February 2024 naar 30 August 2024