Presentatie

Image
Main posée sur le ventre d'une femme enceinte

Net zoals vroedvrouwen in andere Europese landen en Angelsaksische landen moeten de Belgische vroedvrouwen hun vaardigheden op  het vlak van onderzoek verwerven en ontwikkelen om meer autonomie te bewerkstelligen.

Hun doelstellingen zijn een beoordeling van hun professionele praktijken en het formuleren van aanbevelingen voor de klinische praktijk, de ontwikkeling van specifieke kennis op het vlak van verloskunde en deelname aan medisch onderzoek.

De prijs voor onderzoek in verloskunde van de Stichting Mustela Belgium wordt aangeboden in samenwerking met de Belgian Midwives Association en steunt met de toekenning van een beurs de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksprojecten op het vlak van verloskunde, om de perinatale gezondheid te verbeteren.

GOED OM WETEN

De oproep tot kandidaatstelling voor de prijs voor onderzoek in verloskunde heeft om de twee jaar plaats, van februari tot eind augustus. Tijdens deze periode hebt u toegang tot het online kandidaturendossier.

Elk jaar wordt 1 prijs voor onderzoek in verloskunde toegekend voor een bedrag van € 8.000.

Alleen in België uitgevoerde projecten vallen binnen de perimeter van de prijs voor onderzoek in verloskunde die door de Stichting Mustela België wordt toegekend.

De prijs voor onderzoek in verloskunde is exclusief voorbehouden aan onderzoeksprojecten die worden geïnitieerd door vroedvrouwen, rond het thema van verloskunde in het kader van een master- of bacheloropleiding.

Het invullen van het online kandidatuurdossier voor de prijs voor onderzoek in verloskunde verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Stap 2: Onderzoeksproject (titel van het project en gevraagd budget)

Stap 3: Downloaden van de bewijsstukken:

 1. Kandidaatstellingsbrief
 2. Curriculum vitae : behaald of nog te behalen diploma’s met titel en datum / uitgevoerde stages en afgewerkte missies (maximum 2 pagina’s)
 3. Methodologie (maximum 3 pagina’s). De presentatie van de methodologie moet absoluut de volgende punten bevatten:
 • Deelnemers – Proefpersonen uit de studie (aantal, leeftijd, eventuele subgroepen en in- en uitsluitingscriteria).
 • Procedure voor het verzamelen van gegevens (stappen, locatie, verzameltijd)
 • Instrumenten (beschrijving van de gebruikte instrumenten, zoals vragenlijsten, interviews of software, …)
 • Metingen (verkregen met de instrumenten)
 • Statistische analyses (beschrijf de analyse van de beoogde gegevens)
 • Ethiek (geef aan of het onderzoek is onderworpen aan een advies van de ethische commissie en zo niet, waarom niet)

4. Gedetailleerd overzicht van het project (maximum 7 pagina’s). De presentatie moet absoluut de volgende punten bevatten:

 • Problematiek (maximum 10 regels)
 • Doelstellingen of hypotheses
 • Kalender
 • Verwachte resultaten
 • Globaal gedetailleerd budget

5. Bibliografie (maximum 30 referenties)
6. Getekende brief van de promotor van de thesis / begeleider

Het wetenschappelijk comité dat de prijs toekent, bestaat uit vroedvrouwen van verschillende activiteitensectoren en specialiteiten en vertegenwoordigen de volksgezondheid en menswetenschappen.

De analyse en de selectie van de kandidatuurdossiers voor de prijs voor onderzoek in verloskunde vinden plaats in oktober en de prijsuitreiking aan het eind van het jaar.

De prijs voor onderzoek in verloskunde kan niet twee jaar na elkaar aan dezelfde persoon worden toegekend.

Het wetenschappelijk comité

Sarah CAUBERGHS
Vroedvrouw, leerkracht verpleegkunde, gecertificeerde slaapcoach, auteur
Chantal D’HONDT
Verpleegkundig zorgcoördinator Villa Rozerood
Paul DE REU
Vroedman - PHD in maieutiek
Anne NISET
Vroedvrouw, Voorzitster van de Belgian Midwives Association
Marlène REYNS
Vroedvrouw en Voorzitster Vlaamse

Eva Maria ZASINSKA
Kinderarts gespecialiseerd in Dermatologie en Allergologie

Laureaten

Inge TENCY
Inge TENCY
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2023
Ondersteuning van borstvoeding bij prematuren via het digitaal platform "Te Vroeg"
Joke MUYLDERMANS
Joke MUYLDERMANS
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2021
Doeltreffendheid van covid-19 vaccinatie tijdens borstvoeding
Evi GEUTEN
Evi GEUTEN
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2019
Breastfeeding MOM@Work
Kaat HELSLOOT
Kaat HELSLOOT
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2018
Op weg naar evidence-based perinatale zorg (evidence-based perinatal care) voor kwetsbare gezinnen: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor perinatale follow-up
Florence D’HAENENS
Florence D’HAENENS
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2018
Op weg naar evidence-based perinatale zorg (evidence-based perinatal care) voor kwetsbare gezinnen: ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor perinatale follow-up
Katrien BEECKMAN
Katrien BEECKMAN
Onderzoeksbeurs in verloskunde
2017
Psychosociale steun bij kwetsbare zwangere vrouwen, implicaties voor de praktijk
Onderzoeksbeurs in verloskunde
Beurs voor onderzoeksprojecten die worden geïnitieerd door vroedvrouwen om de perinatale gezondheid te verbeteren
Dotatie
€ 8.000,00
Perimeter
België
Datum
Van 10 February 2025 naar 22 August 2025