Ondersteuning van borstvoeding bij prematuren via het digitaal platform "Te Vroeg"

Het digitale platform 'Te vroeg' is een digitale tool om ouders van (ex-)premature baby's te ondersteunen. Het is innovatief omdat het gebruikersgericht en multidisciplinair is, dankzij de actieve deelname van ouders, experts en belanghebbenden. Het platform dient als kompas om gezinnen te begeleiden naar de juiste zorg en ondersteuning. Alle informatie is kwalitatief, betrouwbaar en gebaseerd op bewijzen en ander relevant bronnenmateriaal over prematuriteit. Deze digitale tool verbindt ouders ook via getuigenissen en ervaringen van lotgenoten. Hoewel het digitale platform 'Te vroeg' al heel wat onderwerpen met betrekking tot prematuriteit behandelt, zijn er nog enkele domeinen die openstaan, zoals borstvoeding.

Dankzij de Onderzoeksbeurs in verloskunde van de Stichting Mustela zal Inge Tency de nodige gegevens kunnen verzamelen voor de ontwikkeling van de webpagina om borstvoeding bij moeders van premature baby's te bevorderen en de borstvoedingsondersteuning te optimaliseren, wat indirect bijdraagt aan een hoger percentage moeders die borstvoeding geven en een langere borstvoedingsduur. Deze webpagina zal informatie en documentatie bevatten met tips, getuigenissen, professionele ondersteuningsorganisaties, een woordenboek, ...