Breastfeeding MOM@Work

Met het onderzoeksproject Breastfeeding MOM@WORK wenst mevrouw Geuten Evi verder bouwen te op deze expertise en inzetten op het ruimer in kaart brengen van borstvoedingsfaciliteiten op de werkplek en het begrijpen van barrières, drijfveren en noden van werkneemsters én werkgevers met betrekking tot borstvoeding op de werkplek.

Met de dotatie van de Mustela Foundation wenst ze bij te dragen aan praktijkgerichte en evidence-based ondersteuningsmaatregelen om werkneemsters en werkgevers meer wegwijs te maken in het stimuleren en faciliteren van borstvoeding op de werkvloer.

BF@Work: U kunt de resultaten van haar werk lezen in het finaal eindrapport