Mobil Ebe Uygulaması: Prenatal Dönemde Sunulan Mobil Ebelik Bakımının Gebelerin Stres, Doğum Korkusu, Doğuma Hazıroluşluk ve Bakım Memnuniyetine Etkisi

1.lik ödülü

Gebelik dönemi, sağlık hizmetlerinden en sık yararlanılan ve sağlıkla ilgili bilgi edinmeye en açık dönemdir. Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerinin ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte gebelik bakım hizmetlerinin sağlanmasında mobil teknolojiler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada “Mobil Ebe Uygulaması” gebelere prenatal dönemde ebe desteği sağlayan bir mobil uygulamadır. Uygulama içeriği kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan rehberlerden alınmış bilgilerle, ebeler tarafından oluşturulmuştur. İçeriğinde yer alan algoritma mekanizması, gebelik-doğum-doğum sonrası dönemle alakalı bilgi içerikleri, kontraksiyon ve fetal hareket sayacı, ebe destek butonu (7/24 online destek) ve bilgilendirici bildirimleriyle birlikte gebelere prenatal dönemlerinde destek sağlamaktadır. Doktora tezi kapsamında yürütülen bu araştırmada Mobil Ebe Uygulamasının (EbeCare) gebelerin stres, doğum korkusu, doğuma hazıroluşluk ve bakım memnuniyetine etkisi incelenmektedir. Çalışma Doç. Dr. Ayla KANBUR ile birlikte yapılmaktadır.