Ailelerin ve Sağlık Çalışanlarının Umbilikal Kord Klempine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi ve Yeni Tasarlanan Klempin Etkinliğinin Belirlenmesi

2.lik ödülü

Araştırmamızın birinci aşamasının temel amacı annelerin ve sağlık çalışanlarının günümüzde kullanılan göbek klempine ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırmamızın ikinci aşamasının temel amacı ise 3D yazıcı ile üretilen yeni tasarım umbilikal kord klempinin, günümüzde kullanılan geleneksel umbilikal kord klempi ile karşılaştırılması ve etkinliğinin test edilmesidir. Çalışma sonucunda daha ergonomik ve küçük bir yapıya kavuşan yeni umbilikal kord klempinin; aile, sağlık profesyoneli ve yenidoğan açısından kullanım kolaylığı sağlayacağı ve memnuniyeti arttıracağı düşünülmektedir. Katkıda bulunanlar; Prof. Dr. Gülşen Vural, Doç. Dr. Emil Mammadov, Makine Mühendisi Ersin Aytaç.