Geç Preterm Yenidoğanlarda Ertelenmiş İlk Banyonun Cilt Bariyeri Fonksiyonu, Vücut Sıcaklığı ve Konfora Etkisi

3.lük Ödülü

Yoğun bakım ortamında yenidoğanlar için temel bakım uygulamalarından biri de banyo uygulamasıdır. Doğum eyleminden sonra yoğun bakım endikasyonu olan preterm yenidoğanlara hastane ortamında genellikle ilk 24 saat içerisinde ilk banyoları uygulanmaktadır. Fakat preterm yenidoğanların ısı kayıplarının çeşitli faktörlerden dolayı oldukça fazla olması, cilt bariyer fonksiyonlarının term yenidoğanlara göre daha az gelişmiş olması ve dış ortama adaptasyon süreçleri daha erken başlaması ilk banyo zamanlamasının önemini akla getirmektedir. Bu konu hakkında ampirik kanıtlar yetersizdir. Verniks kazeozanın koruyucu etkisinin uzatılması da göz önüne alındığında geç preterm yenidoğanların ilk banyolarını geçiktirmenin çeşitli olumlu etkileri olacağı düşüncesi ile çok merkezli, randomize kontrollü deneysel olarak tasarlanmış bu çalışmadaki amaç; geç dönem preterm yenidoğanlara uygulanan ilk banyonun 48-72 saat ertelenmesinin, yenidoğanların cilt bariyer fonkriyonunun gelişiminin temel göstergesi olan transepidermal sıvı kayıplarına, vücut sıcaklıklarına ve konfor davranışlarına olan etkilerini değerlendirmektir.