Postpartum Kanamanın Yönetiminde Simülasyon Yöntemi İle Kadın Ve Doğum Servisinde Ve Doğumhanede Çalışanların Bilgi Ve Becerilerinin Geliştirilmesinin Ve Bu Eğitimin Postpartum Kanama İle İlgili Verilere Etkisinin Değerlendirilmesi.

3.lük Ödülü

Doğum Sonrası Kanama tüm dünyada, gebelikle ilgili tüm ölümlerdeki en büyük nedendir. Bu nedenle bu problem öncelik almaktadır.

Simülasyona dayalı eğitim oturumlarının sayısı giderek artmaktadır ve doğum sonrası kanama, klinik hataların tanımlanması, risklerin hafifletilmesi, hizmet kalitesindeki artış ve daha önce deneyimlenmemiş vakaların deneyimlenmesi gibi güvenli olmayan koşulların değerlendirilmesi için önemlidir (Şendir, 2013). Geleneksel öğrenme yöntemlerinden ayrı, yenilikçi eğitim yöntemlerinden biri olan simülasyona dayalı eğitim, kritik değerlendirmeyi de sağlamaktadır.

Bu, sıkça rastlanan ve ölümcül bir durum olduğundan, doğumdan sonra doğum sonrası kanamanın takibi çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı yeni doğan servisi ve doğumhanede çalışanların bilgi ve becerilerinin doğum sonrası kanamanın simülasyon yöntemi ile yönetilmesi konusunda iyileştirilmesi ve doğum sonrası kanama ile ilişkili verilerde bu eğitimin etkisinin değerlendirilmesidir.
 

Yayını okuyun