Parmakla Besleme Yönetminin Term Yenidoğanlar Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

3.lük ödülü

Term ve preterm yenidoğanlarda emzirmeye geçiş aşamasında veya emzirme süresince takviye yapılması gereken durumlarda emzirmeyi koruyucu ve destekleyici yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Parmakla besleme yöntemi böyle durumlarda bebeğin fizyolojik olan memeden emmeye en yakın dil harketini içeren destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilmektedir (1). Term bebeklerde parmakla besleme metodunun incelendiği çalışmaya rastlanmamıştır bu nedenle çalışma ile term bebeklerde parmakla besleme yönteminin yenidoğanlar üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.