Tandem Emzirme Yapan Annelerin Süt Kompozisyonlarının Tek Bebek Emziren Annelerin Süt Kompozisyonları İle Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

1.lik Ödülü

Laktasyon sürecinde emzirmenin erken kesilmesinin önemli bir nedeninin, yeniden gebe kalmak olduğu görülmektedir. Emzirirken tekrar gebe kalındığında emzirmenin devam edip etmeyeceği konusunda hem annelerin hem de hemşire ve ebelerin kafası karışıktır. Bazı sağlık profesyonelleri, gebelikte tandem emziren annelerin kolostrum üretmeden, başlangıçtan itibaren olgun süt ürettiklerini ve süt kompozisyonlarının tek bebek emziren annelerden daha düşük beslenme ve bağışıklık değerine sahip olduklarının endişelerini belirtmişlerdir. Bu nedenle, bu çalışmadaki amaç; tandem emzirme yapan annelerin süt kompozisyonlarının tek bebek emziren annelerin süt kompozisyonları ile karşılaştırılmasıdır. Toplumda azımsanmayacak sıklıkta görülen hem anne hem de çocuk sağlığını üst düzeyde ilgilendiren bu konuda kanıt temelli bilgilerin azlığı sağlık çalışanlarını tedirgin etmektedir. Bu çalışmada elde edilecek sonuçlar sağlık çalışanlarının tandem emzirme ile ilgili tutumlarına netlik kazandıracağı gibi bu konuya dikkat çekilecek ve ilişkili başka çalışmalar içinde yol gösterici ve cesaretlendirici olacaktır.