İlk Oral Beslenmede Preterm Bebeği Emzirmenin Fizyolojik Belirtiler, Test Tartısı ve Beslenme Performansına Etkisi

3.lük ödülü

Preterm bebeklerin oral beslenmeye geçiş sürecinde hemşireler ipucu temelli beslenme anlayışı ile aktif bir rol oynarlar. Preterm bebeklerin oral beslenmesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmasına rağmen, az sayıda araştırma, annelerin YYBÜ’de yatmakta olan preterm bebeklerini ilk bağımsız oral beslenmeye geçişte emzirmelerinin bebeğe olan etkilerini incelemiştir. Ülkemizde ilk oral beslenme genellikle YYBÜ hemşiresi tarafından biberon, enjektör ya da kap kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Anne-bebek etkileşimi düşünüldüğünde bebeğin annesi tarafından beslenmesinin beslenme performansını olumlu etkileyeceğinden yola çıkılarak incelenen literatür bilgileri doğrultusunda, bu çalışma YYBÜ’deki preterm bebeklerde oral beslenmeye geçişte ilk beslemenin anne tarafından gerçekleştirilmesinin bebeğin test tartısı, beslenme performansı ve fizyolojik özelliklerine (oksijen satürasyon düzeyi ve kalp tepe atım hızı) etkisini değerlendirmek amacıyla randomize kontrollü deneysel olarak planlandı.

Nagihan SABAZ’IN doktora tezi kapsamında yürütülen bu araştırma ekibinde Prof. Dr. Duygu GÖZEN ve Prof. Dr. Ayhan TAŞTEKİN yer almaktadır.