Preterm yenidoğanlarda orogastrik tüp takma işlemi nedeniyle oluşan ağrıyı azaltmada anne sütü, sarmalama ve cenin pozisyonu verme yöntemlerinin etkisi

3.lük Ödülü

Doğum tarihinden önce rahim içi ortamından ayrılarak erken yeni doğanların özel tedavi ve bakımında Neonatal Yoğun Bakım Ünitesinde (NICU) görülen sorunlardan biri ağrılı işlemlerdir.

Erken yeni doğanlar NICU’da çeşitli ağrılı işlemlere maruz kalırlar. Erken yeni doğanlar ağrılı işlemler sırasında deneyimlenen etkileri hafifletmek için fizyolojik ve nörolojik gelişimle donanmamıştır ve ağrıya çok daha fazla duyarlıdırlar. Bu nedenle erken yeni doğanlar özellikle daha fazla destek ve korumaya ihtiyaç duyarlar. Zamanında ve erken yeni doğanların etkin ve güvenli yöntemlerle yaşadıkları ağrıların azaltılması tüm yeni doğanların temel hakkıdır. Erken yeni doğanlar üzerinde yapılan çalışmalar topuk kanı alınmasında, endotrakeal/farinjiyal aspirasyonda, endotrakeal aspirasyonda ve aşı yapma işlemlerinde kullanılan farmakolojik olmayan yöntemlerin ağrı ve stresi azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmanın amacı, anne sütü, sarma ve fetüs pozisyonu yöntemlerinin erken yeni doğanlarda orogastrik tüp (OGT) insersiyonu nedeniyle hissedilen ağrının azaltılmasındaki etkinliğini ayrı ayrı ve birlikte değerlendirmektir.