Prematüre bebeklere retinopati muayenesinde uygulanan anne sütü kokusunun bebeklerin konfor ve ağrı düzeylerine etkisinin incelenmesi

1.lik Ödülü

Projenin amacı prematüre bebeklere retinopati muayenesinde uygulanan anne sütü kokusunun bebeklerin konfor ve ağrı düzeylerine etkisini değerlendirmektir.

Dahil edilme kriterlerini karşılayan prematüre bebekler, anne sütü grubu, formül süt grubu ve distile su grubu olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılmaktadır. Çalışma verileri bebek tanıtıcı bilgi formu, hasta takip formu, prematüre bebeğin konfor ölçeği (PBKÖ) ve prematüre bebeğin ağrı profili (PIPP) ile toplanacak. Prematüre bebeklere yapılan prematüre retinopatisi muayenesinden (ROP) 2dk önce 2ml anne sütü, formül süt ve distile su damlatılmış pedler koklatılacak. Rop muayenesinden 3dk önce, muayene sırasında ve muayene bitiminden 3dk sonra video kayıtlar yapılarak PİPP ve konfor değerlendirilmesi yapılacak. Oksijen saturasyonu ve kalp tepe atımı ölçülecektir. Bu çalışma Prematüre bebeklerin retinopati muayenesinde anne sütü kokusu kullanılarak bebeklerin ağrılarının giderilmesinde ve konforlarının arttırılmasında güvenilir, ucuz, ulaşımı kolay, kimyasal içermeyen faydalı bir nanfarmakolojik alternatif yöntem bulmayı sağlayacaktır.