Prematüre Bebeklerde Oral Beslenmeye Hazır Oluş Ölçeğinin Geliştirilmesi

2.lik Ödülü

Çalışmanın amacı prematüre bebeğin ağızdan beslenmesine başlamak için kapasitesinin önceden değerlendirilmesinin sağlanması, bakıcının ağızdan beslemeye ne zaman başlanacağını bilememesi nedeniyle karşılaşacağı zorlukları önlemek ve ağızdan beslemeye geçiş için uygun zamanı belirlemek üzere bebeğin sistematik değerlendirilmesine yardımcı olmaktır. Çalışma, “Prematüre Bebeklerin Ağızdan Beslenmeye Hazır Olma Ölçütü”nün prematüre bebeklerin ağızdan beslenmeye hazır olup olmadığını değerlendirmek için geçerli ve güvenli bir ölçü aracı olarak geliştirilmesi için metodolojik olarak planlanmıştır. Bu çalışmada “Prematüre Bebeklerin Ağızdan Beslenmeye Hazır Olma Ölçütü”nün prematüre bebeklerin ağızdan beslenmeye hazır olup olmadığını değerlendirmek için geçerli ve güvenli bir ölçü aracı olarak geliştirilmesi için metodolojik bir yaklaşım benimsenmiştir.