Preterm Yenidoğan Annelerine Verilen QR Kod Destekli Bebek Bakımı Eğitiminin Kaygı ve Özyeterliğe Etkisi

2.lik ödülü

Bu araştırmanın amacı, preterm yenidoğan annelerine verilen QR kod destekli bebek bakımı eğitiminin annenin kaygı düzeyine ve annelik özyeterliğine etkisini değerlendirmek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir.