Emzirme Destek Sisteminin Preterm Bebeklerin Oral Beslenme Becerilerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

1.lik ödülü

Bu projede emzirme destek sistemin preterm bebeklerin oral beslenme becerileri üzerine etkisinin değerlendirilesi amaçlanmıştır ve bu değerlendirmenin Erken Beslenme Becerileri Değerlendirme Aracı ile değerlendirilecek olması çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran bir özelliktir.