De impact van het feit dat we aan omgevingsfactoren, vervuilende stoffen en fijn stof worden blootgesteld op het einde van de klinische zwangerschap voor moeder en kind en de moleculaire biochemische resultaten bij moeder en kind.

Interview met Leen VAN DEN EEDEN

Waarom bent u geïnteresseerd in een dergelijk onderwerp?

Parallel met mijn studie voor vroedvrouw studeerde ik biomedische wetenschappen, omdat ik altijd al geïnteresseerd was in het milieu en de impact ervan op de gezondheid. Bovendien is het fijne stof dat door voertuigen wordt uitgestoten een belangrijk actueel thema! Bijvoorbeeld de stedenbouwkundige vergunning voor de Oosterweelverbinding, die ervoor moet zorgen dat de Antwerpse ring - de ringweg van de stad - wordt afgewerkt en momenteel ter discussie staat. In de buurt van waar ik woon, is er een studieproject lopende dat twee grote snelwegen met elkaar wil verbinden... Uiteindelijk zijn zwangere vrouwen erg kwetsbaar en maken ze zich zorgen zodra het gaat om de gezondheid van de baby die ze dragen.

 

Bestaan er al veel studies over dit onderwerp?

Recent werd een onderzoek uitgevoerd naar fijn stof, maar niet in de specifieke context van Vlaanderen. Desalniettemin hebben we vandaag voldoende bewijzen om een verband te leggen tussen stoornissen als zwangerschapshypertensie en -diabetes, die voor ernstige complicaties kunnen zorgen tijdens een zwangerschap, zowel voor de moeder als voor haar kind.

 

Hoe meet u de impact van de blootstelling aan fijn stof?

Op een volledig nieuwe manier, door verder te gaan dan de klassieke methoden die we gebruiken om de luchtkwaliteit te analyseren. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft Vlaanderen namelijk in vakken verdeeld om de hoeveelheid fijn stof in de lucht te meten. In deze metingen wordt echter geen rekening gehouden met het traject dat een zwangere vrouw aflegt tussen haar huis en haar werkplek. Het doel van ons onderzoek is een verband leggen tussen de gegevens die de VMM heeft verkregen en parameters die dienst kunnen doen als biomerkers. Hiervoor hebben we urine- en bloedstalen en een haarstaal gevraagd aan de deelneemsters. Zo kunnen we zien of er genetische modificaties opgetreden zijn ten gevolge van de blootstelling aan fijn stof en omgevingsfactoren.

 

Welke tips worden vandaag gegeven aan zwangere vrouwen?

De huidige aanbevelingen van de overheid volstaan niet en bovendien wordt de informatie enkel via de media verspreid: bijvoorbeeld binnen blijven als er hoge ozonconcentraties zijn, hevige inspanningen vermijden…

 

Waarvoor staat de prijs van de Stichting Mustela voor u?

Ik ben dit onderzoek gestart uit persoonlijke interesse, parallel met mijn deeltijdse functie. Ik krijg geen enkele financiële steun. Ik ben dan ook heel blij dat ik deze prijs heb ontvangen. Naast het feit dat dit geld me zal helpen om de laboratoriumtests uit te voeren, is dit ook een bevestiging dat mijn idee goed is... Ik hoop dat andere vroedvrouwen erdoor geïnspireerd zullen worden en dat er nog meer onderzoek op het vlak van maieutiek zal volgen!